NHÀ VƯỜN MINH PHÚC

Địa chỉ : Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Điện Thoại : 0982 13 13 00
<3strong>Email : nhavuonminhphuc@gmail.com

Website :  hoptacxacaygiong.com